Preambul

Modificarea structurii unui tabel implică mai multe lucruri:

– inserarea unor câmpuri;

– schimbarea tipului de valori ce se introduc în tabel;

– atribuirea unei chei primare;

– etc.

 

Pentru a insera un câmp nou în tabel, avem la dispoziţie trei metode:

– efectuarea unui click dreapta pe câmpul lângă care dorim să inserăm un alt câmp şi, din meniul contextual, alegerea opţiunii de inserare;

– din ribbon (panglică);

– din designer-ul de tabele.

 

Pasul 0

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare din partea dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător.

 

Pasul 1

După ce s-a executat click dreapta pe câmpul înaintea căruia dorim să inserăm un altul, din meniul contextual, execută un click pe opţiunea Insert Field (Inserare câmp) (1).

O altă metodă de inserare a unui câmp o reprezintă accesarea designer-ului.

Execută un click pe butonul Design View (Modul de proiectare) (2).

Dorim să inserăm un câmp înaintea câmpului Profesia. Pentru aceasta, execută un click pe butonul de selectare a câmpului Profesia (3).

Execută un click pe butonul Insert Rows (Inserare rânduri) (4).

  

Pasul 2

Execută un click în coloana Field Name (Numele câmpului) (1) pentru a atribui o denumire noului câmp.

Execută un click în coloana Data Type (Tipul de date) (2) pentru a stabili tipul de date al noului câmp.

Execută un click pe butonul Save (Salvare) (3).


 

Pasul 3

Execută un click pe butonul  Datasheet View (Modul de vizualizare Foaie de date) (1).

În acest moment am reuşit să inserăm un câmp nou, dar după o editare avansată.