Preambul

Noua facilitate Backstage View (Vedere din spatele scenei) – butonul FILE (FIŞIER) – oferă acces rapid la principalele funcţionalităţi pentru lucrul cu baze de date.

 

Backstage View (Vedere din spatele scenei)  a înlocuit meniul File (Fişier) existent în versiunile precedente (’97-2003) ale programului Access şi butonul Office din versiunea Access 2007, oferind acces unitar la funcţiile de salvare, imprimare, partajare şi publicare pe Web a bazelor de date.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul FILE (FIŞIER) (1).

Cu ajutorul opţiunilor din meniul Info (Informaţii) putem să compactăm şi să reparăm o bază de date sau putem să protejăm baza de date cu o parolă.

Execută un click pe opţiunea New (Nou) (2).

 

 

 

Pasul 2

Meniul New (Nou) deschide o nouă pagină din care putem alege să creăm o bază de date plecând fie de la un şablon gol, fie de la un set de şabloane predefinite.

Execută un click pe opţiunea Open (Deschidere) (1).

 

 

 

Pasul 3

Meniul Open (Deschidere) ne permite să deschidem o bază de date existentă.

Execută un click pe opţiunea Save As (Salvare ca) (1).

 

 

 

Pasul 4

Meniul Save (Salvare) ne permite să salvăm baza de date la care lucrăm.

Meniul Save As (Salvare ca) ne permite să salvăm o copie a bazei de date cu o anumită extensie (.accdb, mdb, etc.) sau să slavăm baza de date ca şablon (având extensia .accdt).

Meniul Print (Imprimare) conţine 3 comenzi:

– imprimare rapidă – Quick Print;

– imprimare – Print;

– previzualizare înaintea imprimării – Print Preview.

Execută un click pe opţiunea Account (Cont) (1).

 

 

 

 

Pasul 5

Meniul Account (Cont) ne oferă posibilitatea de a conecta diverse servicii, precum SharePoint, SkyDrive, Facebook, LinkedIn, etc.