Preambul

Access 2013 ne permite să alegem soluţia optimă de salvare şi publicare a unei baze de date.

 

Putem salva o bază de date într-unul din formatele puse la dispoziţie (accdb, mdb, etc.), putem publica pe Web o bază de date sau putem crea un pachet de instalare direct din Access.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul FILE (FIŞIER) (1).

Execută un click pe opţiunea Save As (Salvare ca) (2).

Opţiunea Save Database As (Salvare bază de date ca) ne permite:

– să salvăm baza de date într-un anumit format;

– să creăm un şablon (template) pornind de la baza de date curentă;

– să creăm un pachet de instalare, ce poate fi trimis unei anumite persoane;

– să realizăm un backup (copie de rezervă a bazei de date);

– să salvăm baza de date pe un site SharePoint;

– etc.