Preambul

Access furnizează un mic set de formate predefinite (dar nu permite formate particularizate) pentru afişarea tipului de date Yes/No (Da/Nu).

=> Yes/No (Da/Nu) (Implicit) – Afişează zero ca No (Nu) şi valorile diferite de zero ca Yes (Da).

 

=> True/False (Adevărat/Fals) – Afişează zero ca False (Fals) şi valorile diferite de zero ca True (Adevărat).

 

=> On/Off (Activat/Dezactivat)  – Afişează zero ca Off (Dezactivat) şi valorile diferite de zero ca On (Activat).

 

În următorul exemplu, vom adăuga un nou câmp tabelului nostru, pe care îl vom defini de tip Yes/No (Da/Nu).

 

Pasul 0

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare din partea dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul Design View (Modul de proiectare) (1).

Execută un click pe butonul de selectare a câmpului Profesia (2) pentru a putea introduce un nou câmp înaintea acestuia.

Execută un click pe butonul Insert Rows (Inserare rânduri) (3).

Execută un click în coloana Field Name (Numele câmpului) (4).

Execută un click în zona indicată din coloana Data Type (Tipul de date) (5).

Execută un click pe opţiunea Yes/No (Da/Nu) (6) pentru a defini câmpul cu tipul de date respectiv.

Execută un click pe butonul Save (Salvare) (7).

 

 


 

Pasul 2

Execută un click pe butonul Datasheet View (Modul de vizualizare Foaie de date) (1).

În acest moment ne-am întors la tabelul nostru şi observăm că avem un câmp nou, de tip Yes/No (Da/Nu).

Acum vom bifa casetele de validare corespunzătoare fiecărui angajat care este femeie.

Bifează caseta indicată (2).

Bifează caseta indicată (3).

Bifând cele două casete, de fapt am stabilit valorile Yes (Da) corespunzătoare acestor câmpuri din cele două înregistrări. Valorile câmpului Este_Femeie în cazul celorlalte înregistrări au rămas nebifate, ceea ce este echivalentul valorii No (Nu) pentru cazurile respective.