Preambul

Se poate adăuga un câmp Date/Time (Dată/Timp) într-un tabel când este necesară stocarea de date şi ore.

Se pot utiliza date de tip dată şi timp dintr-o varietate de motive personale şi de afaceri, cum ar fi:

– zile de naştere;

– informaţii de livrare şi facturare;

– etc.

 

La utilizarea unei baze de date Access, se pot vizualiza valori de tip dată şi timp în orice format, cum ar fi formatul European (18.02.2010 sau 18-02-2010), formatul Asiatic (18/02/2010) sau formatul SUA (02/18/2010).

 

Indiferent de modul în care Access formatează datele de tip dată şi timp, şi indiferent de modul în care se introduc datele de tip dată şi timp, câmpurile Date/Time (Dată/Timp) stochează datele şi orele ca numere în virgulă mobilă cu dublă precizie – numit Serial Date (Dată Serială).

 

Pasul 0

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare din partea dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul Design View (Modul de proiectare) (1).

Execută un click în coloana Field Name (Numele câmpului) (2) pentru a adăuga un nou câmp la sfârşitul tabelului.

Execută un click în zona indicată din coloana Data Type (Tipul de date) (3).

Execută un click pe opţiunea Date/Time (Dată/Timp) (4) pentru a defini câmpul cu tipul de date respectiv. 

Pasul 2

Ca şi celelalte câmpuri, acesta are proprietăţi specifice.

Pentru a schimba formatul acestui câmp, execută un click în zona indicată a proprietăţii Format (Formatare) (1).

Execută un click pe formatul Short Date (Dată Scurtă) (2).

Ca să îi oferim un aspect mai placut, dar şi ca utilizatorul să ştie în ce format va fi data introdusă, îi putem atribui o mască.

Execută un click în zona indicată a proprietăţii Input Mask (Mască de introducere) (3).

Înainte de a porni wizard-ul (asistentul pentru introducerea măştii), Access ne va întreba dacă vrem să salvăm modificările făcute.

Execută un click pe butonul Yes (Da) (4).

În prima fază, vom stabili ce tip de mască dorim, în funcţie de ce formatare am ales la paşii anteriori.

Execută un click pe tipul Short Date (Dată Scurtă) (5).

Avem posibilitatea de a testa masca aleasă.

Execută un click în caseta Try It (Testează) (6).

Execută un click pe butonul Next (Următorul) (7).

În această etapă putem să schimbăm masca aleasă anterior şi, în plus, putem schimba şi substituenţii care înlocuiesc câmpul gol.

În cazul nostru substituentul era _ (underscore): _ _/_ _/_ _ _ _.

Execută un click pe butonul indicat (8).

Execută un click pe substituentul # (diez) (9).

Avem din nou posibilitatea de a testa masca aleasă.

Execută un click în caseta Try It (Testează) (10).

Execută un click pe butonul Next (Următorul) (11).

Execută un click pe butonul Finish (Finalizare) (12).

Execută un click pe butonul Save (Salvare) (13).
 

Pasul 3

Execută un click pe butonul Datasheet View (Modul de vizualizare Foaie de date) (1).

Atunci când se execută un click în oricare dintre celulele acelui câmp, va apărea masca aleasă de noi la paşii anteriori.

Execută un click în celula indicată (2).

Data introdusă a respectat modelul ales de noi la paşii anteriori.