Preambul

Tipul de date Number (Număr) este utilizat pentru stocarea valorilor numerice.

Acest tip de date nu este complet, el fiind utilizat în combinaţie cu proprietatea Field Size (Dimensiunea câmpului).

 

Proprietatea Field Size (Dimensiunea câmpului) precizează subtipul valorii numerice.

 

Proprietatea Field Size (Dimensiunea câmpului) conţine următoarele setări:

– Byte;

– Integer;

– Long Integer;

– Single;

– Double;

– Replication ID;

– Decimal.

 

Setarea Byte: – reprezintă un întreg de 1 octet conţinând valori între 0 şi 255.

 

Setarea Integer: – reprezintă un întreg de 2 octeţi cu valori între -32.768 şi +32.767.

 

Setarea Long Integer: – reprezintă un întreg de 4 octeţi cu valori între -2.147.483.648 şi 2.147.483.647.

 

Setarea Single: – reprezintă o valoare reală cu valori între -3,4 x 1038 şi +3,4 x 1038 şi de până la 7 cifre semnificative.

 

Setarea Double: – reprezintă un număr în virgulă mobilă de 8 octeţi cu valori între -1,797 x 10308  şi +1,797 x 10308 şi de până la 15 cifre semnificative.

 

Setarea Replication ID: – reprezintă un identificator unic global (GUID) de 16 octeţi.

GUID-urile generate aleatoriu sunt suficient de lungi pentru a fi improbabil să se suprapună.

Se utilizează pentru diverse scopuri, cum ar fi urmărirea bunurilor.

 

Setarea Decimal: – reprezintă un număr real de 12 octeţi cu o precizie zecimală definită, care poate conţine valori între -1028 şi +1028.

Precizia implicită este 0. Scara rezultată (numărul de zecimale afişat) este 18.

Aveţi posibilitatea să setaţi scara până la valoarea 28.

 

Pasul 0

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare din partea dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul Design View (Modul de proiectare) (1).

Execută un click în coloana Field Name (Numele câmpului) (2) pentru a introduce un nou câmp la sfârşitul tabelului.

După ce am scris denumirea noului câmp, execută un click în zona indicată din coloana Data Type (Tipul de date) (3).

Execută un click pe opţiunea Number (Număr) (4).

  

Pasul 2

Vom dori să modificăm proprietăţile noului câmp.

Într-o primă etapă, vom modifica dimensiunea câmpului.

Implicit, câmpul de tip Number (Număr) are setată proprietatea Long Integer.

Execută un click în zona indicată (1).

Execută un click pe opţiunea Integer (2).

 

Pasul 3

Acest număr matricol este unic. În acest caz nu ne permitem să avem dubluri.

Pentru a elimina această eventuală problemă, câmpul de tip Number (Număr) are o proprietate pentru aşa ceva.

Execută un click în zona indicată a proprietăţii Indexed (Indexat) (1).

Execută un click pe opţiunea Yes (No Duplicates) (Da – Indexat (Fără valori duplicat)) (2).

Execută un click pe butonul Save (Salvare) (3).


 

Pasul 4

Execută un click pe butonul Datasheet View (Mod de vizualizare Foaie de date) (1).

În continuare, puteţi completa tabelul fără a vă face griji în privinţa faptului că în noul câmp vor exista dubluri.