Preambul

Tipul de date Short Text (Text Scurt) este tipul de date implicit. În cadrul acestuia este stocat orice tip de caracter, inclusiv cifre.

 

Proprietatea Field Size (Dimensiunea câmpului)  stabileşte numărul maxim de caractere care se stochează şi are valori cuprinse între 0 şi 255 de caractere.

 

Pasul 0

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare din partea dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul Design View (Modul de proiectare) (1).

Execută un click în câmpul indicat (2) pentru a putea insera un alt câmp înaintea sa.

Execută un click pe butonul Insert Rows (Inserare rânduri) (3).

 

 


 

Pasul 2

După ce a fost introdusă denumirea noului câmp, execută un click în coloana Data Type (Tipul de date) (1).

În caseta de proprietăţi din partea de jos, putem seta anumite atribute pentru noul câmp.

Implicit, numărul de caractere ce pot fi introduse într-un câmp de tip text scurt este 255.

Pentru tabelul nostru, vom dori să limităm această valoare.

Execută dublu click în câmpul Field Size (Dimensiunea câmpului) (2).

Pentru tabelul nostru, am ales să permitem inserarea a maxim 30 de caractere în acel câmp.

Putem, de asemenea, să introducem un text ce apare în mod implicit în cadrul acestui câmp dintr-o nouă înregistrare, dacă nu s-a scris nimic în acesta.

Execută un click în câmpul Default Value (Valoare implicită) (3).

După ce am introdus textul ce dorim să fie afişat în mod implicit, vom alege să activăm proprietatea ce îl obligă pe utilizator să nu lase necompletat acel câmp, pentru a putea trece mai departe.

Execută dublu click în câmpul Required (Obligatoriu) (4).

Observăm că valoarea proprietăţii Required (Obligatoriu) a devenit Yes (Da).

Execută un click pe butonul Save (Salvare) (5).

 

 
 

Pasul 3

Execută un click pe butonul Datasheet View (Mod de vizualizare Foaie de date) (1).

În acest moment, se poate observa că în tabelul nostru avem un câmp în plus.

Acesta este câmpul pe care l-am creat la paşii anteriori.